Navigácia

Informácie o VŠ Dôležité pre prvákov Výchovný poradca

Výchovný poradca

Informácie o VŠ

Informácie o VŠ

Aktuálne: 

 Newsletter Institutu ekonomických studií FSV UK 


Dievčatá v IT

EY_EIT_Zeny_leaderky_zajtrajska.pdf

 


Prípravné kurzy

Prípravné kurzy na vysoké školy v SR a ČR -  do 6.10. 20% zľava - začiatok už 14.10.2017


 

PROFESIA - tlačové správy

Kto boduje na trhu práce najviac? 


 

Rebríček vysokých škôl vo svete

https://www.timeshighereduc...


 

Kód študijného odboru

4.ročné gymnázium - 7902J00

5.ročné gymnázium - 7902J74


 

 Voľba povolania

Záujemcovia o psychologické testy pre voľbu povolania, ktoré robí Pedagogicko - psychologická poradňa, hláste sa u výchovnej poradkyne (kabinet chémie gymnázium).


 

Informácie o štúdiu na všetkých fakultách UK v Bratislave pohromade:

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2016/2016_09_mimoriadne_cislo_NU.pdf


 

Prezentácia vytvorená pre potreby kariérneho poradcu - Ako_na_VS.pptx


 

Propagačné materiály

Informácie a propagačné materiály nájdete aj na nástenke výchovného a kariérneho poradenstva na 2. medziposchodí, alebo sa informujte priamo u výchovného poradcu (kabinet chémie - gymnázium).

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

 

18.11.2017 - Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení

 

Predĺženie čipu na karte ISIC

Novinky