Navigácia

Alena Bučková

Informácie o VŠ

Aktuálne:

 

 


DRAFT GJH 2017

 ŽŠR a výchovný poradca pre vás pripravili jedinečnú prezentáciu vysokých škôl na pôde GJH. Koná sa 30.1. 2017 od 9:45-12:30 a zúčastní sa na nej 9 VŠ a 3 agentúry. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka.

Bližčie informácie na nástenke VP, ŽŠR a nasledujúci link:

DRAFTprogram_ver.docx

 


Blíži sa čas podávania prihlášok... 

 

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 4.ročné gymnázium - 7902J00

                                                5.ročné gymnázium - 7902J74


 


 Voľba povolania

Záujemcovia o psychologické testy pre voľbu povolania, ktoré robí Pedagogicko - psychologická poradňa, hláste sa u výchovnej poradkyne (kabinet chémie gymnázium).


Informácie o štúdiu na všetkých fakultách UK v Bratislave pohromade:

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2016/2016_09_mimoriadne_cislo_NU.pdf


enlightened Začínajú na VŠ Dni otvorených dverí, pozorne sledujte     


Prezentácia vytvorená pre potreby kariérneho poradcu - Ako_na_VS.pptx


 

Propagačné materiály

Informácie a propagačné materiály nájdete aj na nástenke výchovného a kariérneho poradenstva na 2. medziposchodí, alebo sa informujte priamo u výchovného poradcu (kabinet chémie - gymnázium).

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Dny otevřených dveří na Masarykově univerzitě:
Právnická fakulta: 17. 1. 2017
Lékařská fakulta: 14. a 18. 1. 2017
Přírodovědecká fakulta: 21. a 24. 1. 2017
Filozofická fakulta: 20. 1. 2017
Pedagogická fakulta: 4. 2. 2017
Ekonomicko-správní fakulta: 23. 1. 2017
Fakulta informatiky: 3. 11. 2016 a 13. 1. 2017
Fakulta sociálních studií: 20. a 21. 1. 2017
Fakulta sportovních studií: 31. 1. 2017


 

Prírodovedecká fakulta UK BA

20. 1. 2017


Filozofická fakulta UK BA

21. 1. 2017


Fakulta TVaS UK BA

27. 1. 2017


Pedagogická fakulta UK BA

28. 1. 2017


Jesseniova LF UK Martin

3. 2. 2017


FMFI UK BA

8. 2. 2017


STU BA

 • Stavebná fakulta STU - 9.2.2017
 • Strojnícka fakulta STU - 20.10.20169.2.2017
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - október 2016
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU - január a máj 2017
 • Fakulta architektúry STU - 16.2.2017 a 15.6.2017
 • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - 8.2.2017
 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU - 16.12.2016
 • Ústav manažmentu STU - 16.2.2017

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
  Novohradská 3, 821 09 Bratislava
 • 02/210 28 300

Fotogaléria