• Výchovný a kariérny poradca

     Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine žiaka. 

     Svoju kariérovú pozíciu zastáva popri svojej pedagogickej činnosti. 

     Spolupracuje  s triednymi učiteľmi. 

     Podieľa sa na organizovaní prednášok vzdelávacieho charakteru.

      Vedie skupinové rozhovory a individuálne konzultácie zamerané na riešenie problémov. 

     Kariérny poradca je nápomocný pri profesijnej orientácii žiaka.

      

     • Konzultačné hodiny

     • Pondelok: 6. -7. vyučovacia hodina

      Utorok: 7. vyučovacia hodina

      Streda: 4.vyučovacia hodina (len po dohode)

      Štvrtok: 4.vyučovacia hodina

      Žiaci môžu kontaktovať VP ktorúkoľvek prestávku počas vyučovania a dohodnúť si termín stretnutia.

      Telefonický kontakt: 02/210 28 320

  • Kontakty

   • Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
   • 02/210 28 300
   • Novohradská 3, 821 09 Bratislava Slovakia
   • pohovory@gjh.sk
   • pohovory@gjh.sk
   • kosut@gjh.sk